Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Statystyki akcji z roku 2019 na dzień 17 marca.

RAZEM - 208

Pożary - 50

Miejscowe zagrożenia - 150

Alarmy fałszywe - 8


W działaniach zaangażowanych było:

448 zastępów Straży Pożarnej
1925 strażaków

Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w latach 2005-2018

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza