Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

17.04.2017 - Karambol na autostradzie A2 - Sędzinko
W poniedziałek 17 kwietnia o godz. 17.20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach odebrał zgłoszenie o wypadku drogowym kilku samochodów osobowych na odcinku autostrady A2 na wysoko¶ci miejscowo¶ci Sędzinko, powiat szamotulski.
Dyżurny do zdarzenia przedysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Szamotułach, dwa zastępy OSP Duszniki, jeden zastęp OSP Podrzewie - brały one udział w działaniach ratowniczych na innym odcinku autostrady na terenie powiatu nowotomyskiego - oraz zadysponował dodatkowo zastęp OSP Szamotuły. Powiadomiono również Państwowe Ratownictwo Medyczne i Policję.
Dyżurny SK w Nowym Tomy¶lu zadysponował po jednym zastępie z JRG Nowy Tomy¶l, OSP Opalenica i OSP Ku¶lin.
Natomiast za po¶rednictwem Stanowiska Kierowania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zadysponowano Grupę Operacyjna KW PSP w Poznaniu, dwa zastępy z JRG 8 Poznań, dwa zastępy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, jeden zastęp OSP Dopiewo, dwa zastępy OSP Buk.
Państwowe Ratownictwo Medyczne do akcji skierowało trzy ¶migłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry.
Po dojeĽdzie na miejsce zdarzenia ratownicy zastali kilkana¶cie uszkodzonych samochodów osobowych, które zderzyły się ze sob± na jezdniach w obu kierunkach. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że w zdarzeniu ogółem bierze udział 17 pojazdów. Osoby bior±ce udział w zdarzeniu, które nie odniosły obrażeń, pomagały poszkodowanym.
Ze względu na duży rozmiar zdarzenia, strefa działań została podzielona na dwa odcinki bojowe.
Wyznaczono koordynatora działań medycznych, który podejmował decyzje o konieczno¶ci zadysponowania na miejsce kolejnych ZRM.
Na pierwszym odcinku udział brało dziesięć pojazdów, które wszystkie osoby opu¶ciły przed przybyciem zastępów SP. Trzy osoby uznano za poszkodowane.
Na drugim odcinku w zdarzeniu brało udział siedem samochodów osobowych, cztery osoby zostały ranne, jedna osoba w wyniku odniesionych obrażeń poniosła ¶mierć na miejscu.
W trakcie prowadzonych działań powołano Sztab w składzie: Dowódca operacji Policji, koordynator działań medycznych, mistrz utrzymania ruchu autostrady, Oficer prasowy KW PSP, prokurator, biegły s±dowy rekonstrukcji wypadków.
Działania zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym (wsparcie psychiczne, termoizolacja, tlenoterapia, RKO), rozł±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, rozstawieniu namiotu pneumatycznego w celu schronienia osób bior±cych udział w zdarzeniu, o¶wietleniu terenu akcji w celu przeprowadzenia czynno¶ci Policji, przemieszczeniu pojazdów.
Dziewięć osób poszkodowanych (w tym dwóch strażaków) zostało przetransportowanych do najbliższych szpitali. 
Na miejsce zdarzenia dla osób poszkodowanych oraz ratowników dostarczono ciepłe napoje oraz posiłek.
Wzmocniono obsadę SKKP oraz JRG w Szamotułach o strażaków z dyżurów domowych. 
W działaniach ratowniczych trwaj±cych blisko 8 godz. brały udział 22 zastępy (76 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracował: st. sekc. Łukasz Kawka
Zdjęcia: st. ogn. Marek ZawiasaGaleria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia