Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Komunikaty

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach uprzejmie informuje, iż w miesi±cu wrześniu 2014 roku odbędzie się uroczysto¶ć nadania sztandaru dla tutejszej Komendy.

W zwi±zku z tym wydarzeniem opracowywany jest zarys historyczny Komendy Powiatowej w Szamotułach oraz Zawodowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Zważaj±c na powyższe prosimy o kontakt osoby posiadaj±ce jakiekolwiek publikacje, zdjęcia i inne materiały dotycz±ce Komendy Powiatowej i Zawodowej Straży Pożarnej w Szamotułach w celu ich ewentualnego wykorzystania w publikacji.

Kontakt telefoniczny: st. kpt. Roman Mucha tel. 61 22 20 702

Kontakt e-mail: kppspszamotuły@psp.wlkp.pl

¦nieg na dachach - postępowanie. - ¦nieg na dachu to zim± zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obci±żeniem dla konstrukcji no¶nej dachu. Jeden metr sze¶cienny puchu ¶niegowego waży do 200 kg, (... czytaj)

Bezpieczne lodowiska 2014 - Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przyst±pili do akcji "Bezpieczne lodowiska". Strażacy pomagaj± zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii. (... czytaj)

Bezpieczeństwo pożarowe w domu - Bezpieczeństwo urz±dzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych: Zagrożenia mog±ce powstać przy użytkowaniu gazu wynikaj± przede wszystkim z braku należytej dbało¶ci o instalację i urz±dzenia gazowe. (... czytaj)

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza bip charakterystyka obszaru chronionego strategia jednostka ratowniczo gaśnicza komenda główna komenda wojewódzka jednostka ratowniczo gaśnicza