Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

jednostka ratowniczo gaśnicza

Komunikaty

Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach informuje, że z dniem 27.10.2014 zakończył zbiórkę ¶rodków finansowych. Zebrane fundusze zostały w cało¶ci wydatkowane na zorganizowanie uroczysto¶ci nadania sztandaru dla KP PSP w Szamotułach.

jednostka ratowniczo gaśnicza

¦nieg na dachach - postępowanie. - ¦nieg na dachu to zim± zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obci±żeniem dla konstrukcji no¶nej dachu. Jeden metr sze¶cienny puchu ¶niegowego waży do 200 kg, (... czytaj)

Bezpieczne lodowiska - Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również strażacy przyst±pili do akcji "Bezpieczne lodowiska". Strażacy pomagaj± zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii. (... czytaj)

Bezpieczeństwo pożarowe w domu - Bezpieczeństwo urz±dzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych: Zagrożenia mog±ce powstać przy użytkowaniu gazu wynikaj± przede wszystkim z braku należytej dbało¶ci o instalację i urz±dzenia gazowe. (... czytaj)

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza bip charakterystyka obszaru chronionego strategia jednostka ratowniczo gaśnicza komenda główna komenda wojewódzka jednostka ratowniczo gaśnicza